Autor: Marek Gromiec

Liczba artykułów: 15
Ogólna ocena działania komunalnych oczyszczalni ścieków w Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec Nr 6/2000 Str. 240
Ogólne wytyczne międzynarodowe dla komunalnej gospodarki ściekowej Nr 1/2006 Str. 
» Zobacz streszczenie
Oczyszczalnie ścieków typu BioKube z napowietrzanymi złożami zanurzonymi Nr 9/2006 Str. 34
» Zobacz streszczenie
Porównanie wartości przepływu minimalnego średniego 7-dniowego o okresie powtarzalności 10lat z wartościami przepływów charakterystycznych NNQ i SNQ w wybranych przekrojach wodowskazowych Nr 02/2009 Str. 34
» Zobacz streszczenie
NEREDA-innowacyjna technologia granulowanego osadu czynnego do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych Nr 05/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Gaz łupkowy: wpływ wierceń na środowisko Nr 07/LXXXIX/2015(lipiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Uruchomienie pierwszej w Polsce oczyszczalni ścieków z technologią Nereda w Rykach Nr 09/LXXXIX/2015(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Gospodarka wodno-ściekowa w gospodarce cyrkulacyjnej Nr 01/94/2020(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Niedobory wody i susze w polityce wodnej Unii Europejskiej Nr 04/94/2020(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Odnowa wody ze ścieków Nr 06/94/2020(czerwiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Rozwój monitoringu wód w Polsce Nr 07-08/94/2020(lipiec-sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Problem eutrofizacji powodowany przez nadmierne związki biogenne Nr 09/94/2020(wrzesień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Mikrobiologia a inżynieria sanitarna i inżynieria środowiska w kontekście pandemii COVID-19 Nr 1-2/95/2021 (styczeń-luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Potencjalne drogi transmisji koronawirusów w środowisku – wykrywanie, monitoring i modelowanie Nr 1-2/95/2021 (styczeń-luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wkład Stanów Zjednoczonych w edukację i ochronę wód w Polsce Nr 7-8/95/2021(lipiec-sierpień) Str. 
» Zobacz streszczenie


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.