Autor: Jolanta Podedworna

Liczba artykułów: 19
Wstępne doświadczenia w usuwaniu azotu i fosforu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem zawieszonym. Nr 10/2001 Str. 
» Zobacz streszczenie
Stężenie tlenu rozpuszczonego a efektywność eliminacji związków węgla,azotu i fosforu w sekwencyjnym reaktorze porcjowym ze złożem ruchomym Nr 2/2004 Str. 62
» Zobacz streszczenie
Wstępne badania efektywności oczyszczania ścieków w reaktorze SBR z wykorzystaniem czystego tlenu Nr 4/2004 Str. 130
» Zobacz streszczenie
Badania wstępne nad biodegradacją ścieków pralniczych Nr 04/2007 Str. 21
» Zobacz streszczenie
Dyskusja sposobów oceny efektywności biochemicznych procesów jednostkowych zachodzących podczas oczyszczania ścieków w reaktorze typu SBR Nr 05/2007 Str. 20
» Zobacz streszczenie
Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorze SBR ze złożem ruchomym Nr 09/2008 Str. 18
Usuwanie azotu ze ścieków w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej Nr 12/2008 Str. 
» Zobacz streszczenie
Zależność efektywności usuwania azotu w sekwencyjnym reaktorze ze złożem ruchomym od wzrostu bakterii nitryfikacyjnych w błonie biologicznej Nr 05/2009 Str. 18
» Zobacz streszczenie
Próba uzyskania synergicznego usuwania N i P w SBR poprzez wprowadzenie naprzemiennego napowietrzania w fazach tlenowych Nr 07-08/2009 Str. 47
» Zobacz streszczenie
Kierunki ostatecznegounieszkodliwiania osadów ściekowych Nr 03/2010 Str. 25
» Zobacz streszczenie
Metodyka wyznaczania maksymalnego odwodnienia osadu z wykorzystaniem lejka Buchnera Nr 09/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Oddziaływanie zapachowe obiektów technologicznych „średnich” oczyszczalni ścieków (400-100 000RLM)-analiza na podstawie wyników badań ankietowych Nr 10/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Dlaczego warto w technologii ścieków wykorzystywać bioreaktory ze złożem ruchomym? Nr 09/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Badania nad możliwością wykorzystania hydrodynamicznej wytwornicy kawitacji do dezintegracji osadów ściekowych Nr 12/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Miejsce technologii złoża ruchomego w biologicznym oczyszczaniu ścieków Nr 04/LXXXVIII/2014(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Doświadczenia własne w poszukiwaniu optymalnych warunków do wykształcenia biofilmu na złożu ruchomym Część I. Metodyka realizacji badań Nr 02/LXXXIX/2015(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Doświadczenia własne w poszukiwaniu optymalnych warunków do wykształcenia biofilmu na złożu ruchomym Część. II.Ocena efektywności oczyszczania ścieków jako narzędzie kontroli zasiedlania nośników biomasą Nr 03/LXXXIX/2015(marzec) Str. 96
» Zobacz streszczenie
Tlenowy osad granulowany – tylko alternatywa czy już konkurencja dla klasycznego osadu czynnego Nr 04/90/2016(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena efektu ekologicznego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla potrzeb analizy porealizacyjnej – zagadnienia metodyczne i studium przypadku oddziaływania ścieków oczyszczonych na jakość wód odbiornika Nr 03/92/2018(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.