Numer czasopisma: 9/95/2021(wrzesień)

 
 Drodzy czytelnicy!

do 25 października br. można tu przeglądać wrześniowy

numer naszego czasopisma:

https://online.flippingbook.com/view/408275371/

Życzymy owocnej lektury

SimNet - pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych o dowolnej strukturze » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Łukasz Kotyński
Maciej Chaczykowski
Celowość stosowania BIM w projektowaniu instalacji wod-kan dla niewielkich obiektów » Zobacz streszczenie Dawid Bandzierz
Ewa Badowska
Szymon Drygała
Skuteczność adsorpcji barwników azowych na popiołach lotnych ze spalania węgla kamiennego » Zobacz streszczenie Katarzyna Golińska
Małgorzata Jędrzejczak
Składowanie stabilizatu – aspekty formalne i technologiczne » Zobacz streszczenie Piotr Manczarski
Analiza ryzyka przedsięwzięcia budowy biogazowni rolniczej » Zobacz streszczenie Małgorzata Kwestarz
Michał Siwocha
Wywiad - Morskie farmy wiatrowe nie należą do łatwych przedsięwzięć


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.