Numer czasopisma: 09/94/2020(wrzesień)

Szanowni Czytelnicy,

 
We wrześniowym numerze czasopisma publikujemy trzy artykuły, wszystkie pozostające w obszarze problematyki gospodarki wodno-ściekowej. Pierwszy z nich porusza podstawowe aspekty prawne i techniczne zjawiska eutrofizacji wód powierzchniowych, będącego wynikiem ich zanieczyszczenia związkami biogennymi, pochodzącymi ze źródeł punktowych i obszarowych. W drugim artykule omówiono obecne uwarunkowania prawne w zakresie gospodarki wodomierzowej oraz konsekwencje dla podmiotów zarządzających gospodarka wodomierzowa wynikające z wprowadzonej zmiany w rozporządzeniu w sprawie prawnej kontroli metrologicznej. W ostatnim artykule przedstawiono zakres i sposób przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłodzku, inwestycji finansowanej ze środków Unii Europejskiej. Autorzy pokazali wykorzystane rozwiązania techniczne, uzyskane w ostatnim okresie wyniki eksploatacyjne zmodernizowanego obiektu, a także konkluzje z dokonanej analizy wskaźników energochłonności w odniesieniu do części ściekowej i osadowej przedmiotowej oczyszczalni.

 
                                                                                        Redaktor Naczelny
                                                                                        Zbigniew Heidrich
Problem eutrofizacji powodowany przez nadmierne związki biogenne » Zobacz streszczenie Marek Gromiec
Obecne uwarunkowania prawne w zakresie gospodarki wodomierzowej » Zobacz streszczenie Jadwiga Królikowska
Tomasz Cichoń
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka » Zobacz streszczenie Jan Miodoński
Krzysztof Iskra
Łukasz Krawczyk
Międzynarodowa Konferencja ECO-MIASTO 2020


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.