Numer czasopisma: 03/94/2020(marzec)

Szanowni Czytelnicy

 
W kolejnym numerze czasopisma zamieszczono jeden artykuł z dziedziny gazownictwa oraz trzy z szeroko pojętej inżynierii środowiska. W artykule z zakresu gazownictwa przedstawiono metodę oceny ryzyka eksploatacji sieci gazowniczych, której poprawność zweryfikowano na rzeczywistych gazociągach. W dwóch artykułach poruszono problematykę oddziaływania metali ciężkich na środowisko. Pierwszy z nich dotyczy krajowej emisji, a także oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka, rtęci i jej związków. W drugim omówiono mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych, a następnie, na przykładzie wybranej oczyszczalni ścieków, przeanalizowano ryzyko przyrodniczego wykorzystywania osadów, zwłaszcza w aspekcie akumulacji metali ciężkich w glebie. Wykazano, że ryzyko to zależy w dużym stopniu od mobilności frakcji, w jakiej metale ciężkie występują w osadach. Autorzy ostatniego artykułu w marcowym numerze czasopisma opisują nowo wykorzystywaną w Narodowym Centrum Badań Jądrowych technologię odgazowania miedzi do potrzeb wysokiej próżni, która wymagana jest dla zapewnienia skutecznego przyspieszania elektronów w akceleratorach. Istota nowej metody polega na prowadzeniu procesu termicznego odgazowania wnętrza miedzianych wnęk rezonansowych stykających się z próżnią w ograniczonej izolowanej termicznie przestrzeni, a nie jak dotychczas poprzez grzanie zewnętrznej powierzchni struktur w pomieszczeniach laboratorium.

 
                                                                                Zbigniew Heidrich
                                                                                Redaktor Naczelny
Metoda oceny poziomu ryzyka eksploatacji sieci gazowych » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz
Andrzej Rudzki
Problem emisji rtęci i jej związków w Polsce. Oddziaływanie na zdrowie człowieka i środowisko naturalne » Zobacz streszczenie Anna Tałach
Zbigniew A. Tałach
Mobilność metali ciężkich w osadach ściekowych wraz z analizą ryzyka ich przyrodniczego wykorzystania na wybranym przykładzie » Zobacz streszczenie Jarosław Gawdzik
Robert Kowalik
Odgazowanie struktur przyspieszających liniowych akceleratorów elektronów w celu uzyskania bardzo wysokiej próżni » Zobacz streszczenie Łukasz Kujawiński
Marcin Buczek
Przemysław Politowski
Renata Gabryel
Weronika Kowalska
Ekologia w Afryce – utylizacja odpadów w Libii
Wojciech Radomski

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.