Numer czasopisma: 02/96/2022(luty)

Jakość wody w punktach czerpalnych po ponownym rozruchu instalacji wodociągowych wyłączonych z eksploatacji w okresie pandemii » Zobacz streszczenie Jarosław Chudzicki
Kaja Niewitecka
Application of two-stage aerobic-reagent technology for purifying filtrates of dumps and municipal solid waste landfills » Zobacz streszczenie Grechanyk R.М.
Malovanyy М.S.
Marakhovska А.О.
Slyusar V.Т.
Soloviy Kh.М.
Tymchuk І.S.
Vronska N.Yu.
Zhuk V.М.
A Coherent Approach of Statistical Modelling to address the behavioural status of water consumption and available water resources for semi-urban areas in Southeast Asia » Zobacz streszczenie Kiran Tota-Maharaj
Seevali Surendran
Projektowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych z wykorzystaniem programu Audytor SET 7.2 » Zobacz streszczenie Michał Strzeszewski
Piotr Wereszczyński
Rola odzysku energii z odpadów komunalnych w gospodarce o obiegu zamkniętym » Zobacz streszczenie Anna Rolewicz-Kalińska
Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski
Analiza porównawcza wybranych metod symulacji nieustalonego przepływu gazu w gazociągu » Zobacz streszczenie Andrzej J. Osiadacz


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.