Analiza ryzyka przedsięwzięcia budowy biogazowni rolniczej
Małgorzata Kwestarz
Michał Siwocha
  
Słowa kluczowe: biogazownia, analiza ryzyka, proces inwestycyjny.
Streszczenie
Powodzenie realizacji inwestycji budowy biogazowni rolniczej a następnie sukces finansowy z jej eksploatacji, jest uwarunkowany
wynikami szczegółowej analizy ryzyka, a ciągłe zarządzanie ryzykiem na etapie planowania, budowy i eksploatacji gwarantuje
sukces całego przedsięwzięcia. W niniejszym artykule zidentyfikowano i przedstawiono główne czynniki, mające wpływ na
realizację inwestycji na etapie planowania i przygotowania procesu inwestycyjnego. Zamieszczono wyniki analizy ekonomicznej
w horyzoncie 15-letniej eksploatacji dla inwestycji o dwóch przykładowych poziomach mocy elektrycznej: 0,5 MW oraz 1 MW.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.