Skuteczność adsorpcji barwników azowych na popiołach lotnych ze spalania węgla kamiennego
Katarzyna Golińska
Małgorzata Jędrzejczak
  
Słowa kluczowe: barwniki azowe, popioły lotne, węgiel aktywny, adsorpcja

 
Streszczenie
Celem pracy była analiza procesu adsorpcji wybranych barwników azowych na popiołach lotnych, pochodzących ze spalania
węgla kamiennego, oraz porównanie efektywności tego procesu z usuwaniem barwników z roztworów wodnych za
pomocą najpopularniejszego adsorbentu – węgla aktywnego. Sprawdzono wpływ dawki adsorbentu oraz wpływ liczby grup
sulfonowych, obecnych w cząsteczce barwnika, na stopień dekoloryzacji roztworu. Ustalono rzędowość oraz kinetykę reakcji
adsorpcji.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.