Celowość stosowania BIM w projektowaniu instalacji wod-kan dla niewielkich obiektów
Dawid Bandzierz
Ewa Badowska
Szymon Drygała
  
Słowa kluczowe: BIM, dom jednorodzinny, instalacje wodociągowo-kanalizacyjne

 
Streszczenie
BIM (Building Information Modeling) jest terminem niezwykle rozległym i może dotyczyć tworzenia projektu, procesu jego
realizacji, czy użytkowania. Wymienione zastosowania związane są z poziomem zaawansowania technologii BIM. Im wyższy
poziom, tym wiedza w zakresie wykorzystania tej technologii wśród uczestników procesu musi być większa. Obecnie w wielu
krajach zaleca się, bądź nawet wymaga, wykorzystywania tej technologii w inwestycjach sektora publicznego.
W artykule podjęto próbę porównania tradycyjnych metod projektowania z projektowaniem w technologii BIM przy projekcie
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych dla domu jednorodzinnego. Analiza przypadku obejmuje rozprowadzenie instalacji,
obliczenia z nimi związane oraz porównanie otrzymanych wyników. Cały proces w technologii BIM został przeprowadzony z wykorzystaniem
programu Revit, jednego z najpowszechniejszych programów używanych w branży budowlanej w tej technologii
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.