SimNet - pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych o dowolnej strukturze
Andrzej J. Osiadacz
Łukasz Kotyński
Maciej Chaczykowski
  
Słowa kluczowe: Sieci gazowe, Symulacja sieci, Modelowanie hydrauliczne, Wspomaganie projektowania sieci, Prowadzenie ruchu sieci

 
Streszczenie
W artykule omówiono podstawową funkcjonalność oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych. Przedstawiono
modele matematyczne elementów sieci, architekturę specjalizowanego edytora bazy danych symulatora oraz funkcje
interfejsu graficznego oprogramowania. Sporo uwagi poświęcono nowej funkcjonalności obliczeniowej symulatora w zakresie
śledzenia jakości i składu gazu, będącej odpowiedzią na stopniowe zmiany modelu działalności operatorów systemów
dystrybucyjnych gazu ziemnego.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.