Przegląd dostępnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych do prognozowania zapotrzebowania na zużycie gazu ziemnego
Paweł Zarodkiewicz
Tomasz Chrulski
  
Słowa kluczowe: prognozowanie, narzędzia informatyczne, zużycie gazu ziemnego

 
Streszczenie
W artykule dokonano przeglądu dostępnych języków programowania, które są wykorzystywane do prognozowania zużycia
gazu ziemnego. Dokonano ankietyzacji osób zajmujących się programowaniem, celem porównania wiodących języków programistycznych
i programów komputerowych służących obliczeniom statystycznym i prognozowaniu. Przeglądu dokonano
w oparciu o ogólną wiedzę teoretyczną związaną z tym zagadnieniem jak i pod kątem praktycznego zastosowania. Jako
główne kryteria wybrano: dostępność oprogramowania, łatwość uczenia się, możliwość wykorzystania. W każdym przypadku
wskazane zostały zalety i wady poszczególnych narzędzi informatycznych. Na zakończenie znalazły się próby zastosowania
każdego z programów do prognozowania zużycia gazu ziemnego.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.