Przygotowanie parametrów biomasy leśnej pod kątem energetycznego wykorzystania
Kamil Roman
Kinga Borek
  

Słowa kluczowe: biomasa, energia odnawialna, pelety, zrębki

Streszczenie

Globalne stosowanie paliw kopalnianych do produkcji ciepła i energii jest przyczyną zmian środowiskowych, polegających na ciągłym ocieplaniu klimatu. Do 2030 r. przewidywany jest sześćdziesięcioprocentowy wzrost zapotrzebowania energii [5]. Według traktatu Unii Europejskiej, dotyczącym produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ten wzrost jest przyczyną ciągłych poszukiwań nowych jej źródeł. Zwraca się uwagę na możliwość bezpośredniego uzyskania energii w procesie spalania biogazu. Optymalizacja parametrów technicznych procesu brykietowania pozwoli na szersze wykorzystanie biomasy leśnej, jako źródła czystej energii. Jednocześnie określenie najkorzystniejszych parametrów aglomeracji pozostałości zrębowych, pozwoli na usprawnienie procesów ich zagęszczania i ograniczy energochłonność zabiegu.

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.