Analiza funkcjonowania krajowych oczyszczalni ścieków w świetle wybranych obiektów
Karolina Wójcicka
Zbigniew Heidrich
  

Słowa kluczowe: miejskie oczyszczalnie ścieków, parametry technologiczne, efektywność oczyszczania

 

Streszczenie: W artykule przeanalizowano funkcjonowanie krajowych oczyszczalni ścieków w oparciu o dane techniczno-technologiczne zebrane metodą ankietową z ponad 70 obiektów obsługujących od kilkuset do kilkuset tysięcy mieszkańców. Przeanalizowano efektywność oczyszczania, pojemność, parametry pracy i sprawność osadników wstępnych, parametry technologiczne reaktorów biologicznych oraz ich pojemność całkowitą i w podziale na strefy determinowane niezbędnymi warunkami do usuwania związków organicznych i biogennych, ocenie poddano także pojemność osadników wtórnych. 

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.