Analiza efektywności procesu autotermicznej stabilizacji tlenowej osadów ściekowych w pełnej skali technicznej
Jan M. Miodoński
Katarzyna Citko
Krzysztof Iskra
Łukasz Krawczyk
  

Słowa kluczowe: osady ściekowe, proces termofilowy, tlenowa stabilizacja, ATSO

 

Streszczenie: Od kilku lat obserwowany jest dość intensywny rozwój wysokotemperaturowej technologii stabilizacji osadu w warunkach tlenowych znanej jako ATSO (autotermiczna tlenowa stabilizacja osadu). Obecnie w Polsce istnieje już kilkanaście takich instalacji, a kolejne są w fazie projektowania. Celem pracy była przede wszystkim ocena efektywności pracy instalacji ATSO służącej do stabilizacji osadów ściekowych. W ramach pracy testy przeprowadzono w obiekcie rzeczywistym o wielkości oczyszczalni ok. 50  000 RLM bazującą na tzw. uproszczonym osadzie czynnym (bez sedymentacji wstępnej). Badania własne pokazały wysoki stopień redukcji materii organicznej w osadzie wynoszący 30%. Wynik ten został osiągnięty dla warunków procesu w temperaturze powyżej 55ºC i o czasie retencji osadu ok. 9 d. Stwierdzono zatem, że w procesie ATSO uzyskuje się o wiele lepsze efekty stabilizacji osadu niż w klasycznej tlenowej komorze stabilizacji i konkurencyjne dla mezofilnej fermentacji metanowej. Niestety odcieki pochodzące z odwadniania osadu po ATSO charakteryzowały się wysokimi stężeniami zanieczyszczeń przy jednocześnie wysokim uzyskanym stopniu odwodnienia osadu.

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.