Bezpieczeństwo satelitarnej stacji regazyfikacji LNG w kontekście zastosowania wanien rozlewiska LNG
Andrzej J. Osiadacz
Andrzej Żero
  

Słowa kluczowe: stacja regazyfikacji LNG, bezpieczeństwo, rozlewisko LNG

 

Streszczenie: Artykuł przedstawia rozwiązania w zakresie budowy satelitarnych stacji regazyfikacji LNG jakie można spotkać na terenie Polski. W  artykule przedstawiono rzeczywiste przykłady budowy stacji regazyfikacji LNG, w  odniesieniu do istniejących aktów prawnych i norm. Celem artykułu jest wywołanie dyskusji w zakresie konieczności stosowania wanien do rozlewiska LNG, w celu zachowania bezpieczeństwa pracy stacji regazyfikacji na tle przepisów oraz poprzez porównanie do transportu samochodowego LNG oraz rozwiązań stosowanych w LPG.

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.