Pylenie domowych filtrów z węglem aktywnym
Anita Staroń
Jolanta Pulit
Marcin Banach
Michał Zielina
Wojciech Dąbrowski
  
Słowa kluczowe: GAC, bakterie, domowe filtry do wody, lodówki
Streszczenie
Przedstawiono trudności w pozytywnej ocenie stanu bakteriologicznego wody, uzdatnianej w procesie adsorpcji na granulowanym
węglu aktywnym, w przypadku gdy ocena ta ma zawierać również całkowitą liczbę bakterii wyekstrahowanych
z pyłu węglowego, przedostającego się do filtratu. Zgodnie z przeprowadzonym przeglądem literatury, zawartość mikroorganizmów
w pyle węglowym w ostatnich latach skłoniła inżynierów japońskich do coraz częstszego projektowania filtrów
piaskowych nie przed, ale po filtrach z granulowanym węglem aktywnym oraz tzw kanapkowych filtrów powolnych.
Na podstawie obserwacji pracy filtrów z granulowanym węglem aktywnym, instalowanych w lodówkach, wyrażono pogląd,
że one również wymagają zabezpieczenia przed pyleniem z węgla, w tym również w przypadku stosowania wkładów ze
spiekanego węgla aktywnego. W konkluzji stwierdzono iż dla mikrobiologicznego bezpieczeństwa wody pitnej, cząstki pyłu
węglowego powinny być usuwane z filtratu.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.