European classification of chimneys and chimney systems
Zbigniew A. Tałach
  
Keywords: chimneys, safety requirements, classification
Abstract
Since Poland’s accession to the European Union, a European classification of chimneys and chimney systems has been
introduced. Basic requirements for chimneys as construction products have been introduced, including requirements for
structural safety, fire safety, adequate insulation of chimneys. Chimney temperature and pressure classes were also introduced.
The article presents the classification and requirements for chimneys and chimney systems that are in force in the
European Union.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.