Zielono-błękitna infrastruktura w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu
Maria Podedworna-Łuczak
  
Słowa kluczowe: zmiana klimatu, adaptacja do zmian klimatu, planistyka miejska, niebiesko-zielona infrastruktura
Streszczenie
Artykuł ma na celu wskazanie, jak w polskich miastach radzą sobie z planistyką miejską w zakresie adaptacji do zmian
klimatu. Koncentruje się na wysiłkach zmierzających do wzmocnienia odporności miast na coraz częściej występujące
kryzysy związane z naprzemiennym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwłaszcza powstawania miejskich
wysp ciepła i powodzi. Artykuł jest tylko wstępem do przedstawienia, w jaki sposób miasta starają się przyspieszyć
wdrażanie niebiesko-zielonej infrastruktury.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.