Zagrożenie zdrowia człowieka na skutek oddziaływania smogu w naszym kraju
Iwona Stachurek
Zbigniew A. Tałach
  
Słowa kluczowe: smog, związki toksyczne, spalanie paliw stałych, paleniska domowe
Streszczenie
W artykule omówiono problematykę smogu w Polsce, którego główną przyczyną jest spalanie paliw stałych (głównie węgla)
przez użytkowników domowych i komunalnych. Opisano składniki smogu oraz ich wpływ na zdrowie człowieka. Szczególną
uwagą zwrócono na zagrożenie wynikające z obecności w nim pierwiastków toksycznych. Przede wszystkim wysokiej
ich zawartości należy spodziewać się w stałych cząstkach produktów spalania paliw stałych o najmniejszych wymiarach,
tj. cząstkach częściowo emitowanych do atmosfery (pył zawieszony), a częściowo w cząstkach gromadzących się w przewodach
kominowych w postaci sadzy. W celu zmniejszenia smogu konieczne jest ograniczenie emisji pyłów i obecnych
w nich pierwiastków toksycznych poprzez stosowanie nowoczesnych, ekologicznych urządzeń grzewczych i eliminację paliw
kopalnych. Należy jednak podkreślić, iż działania te nie wyeliminują całkowicie emisji pyłów i pierwiastków toksycznych.
Istotne ograniczenie emisji może być natomiast uzyskane poprzez szerokie zastosowanie alternatywnych źródeł energii
(np. geotermia, energia słoneczna, pompy ciepła), paliw gazowych oraz ciepła systemowego.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.