Katastrofy budowlane na gazociągach i instalacjach gazowych w świetle obowiązujących przepisów
Andrzej Barczyński
Paweł Barczyński
  
Słowa kluczowe: sieć gazowa, gazociągi, transport gazu, katastrofa budowlana, wybuch gazu
Streszczenie
Wybuchy oraz pożary gazu stwarzają poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jak również destrukcyjnie wpływają na
konstrukcje budowlane, generując tym samym poważne straty materialne, W artykule przedstawiono przykłady katastrof
budowlanych, które wydarzyły się w Polsce w ostatnich latach. Na podstawie dwóch spektakularnych przypadków (gazociąg
przesyłowy i dystrybucyjny) omówiono przyczyny i skutki powstania katastrofy budowlanej w aspekcie obowiązujących przepisów technicznych. Wnioski mogą być przydatne dla służb technicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
techniczno-operacyjne i publiczne oraz niezawodność pracy systemu gazowniczego.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.