Zastosowanie optymalizacji dwukryterialnej do sterowania systemem przesyłowym gazu ziemnego
Andrzej J. Osiadacz
Niccolo Isoli
  
Słowa kluczowe: sieci gazowe, optymalizacja, sprężarki gazowe, tłocznie gazu

 
Streszczenie
Artykuł dotyczy optymalizacji eksploatacji gazowej sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia.
Analizowano algorytmy optymalizacji przyjmując różne postaci funkcji celu. Porównywano algorytm minimalizujący koszty
eksploatacji tłoczni z algorytmem zapewniającym maksymalną masę gazu zgromadzoną w systemie oraz algorytm dwukryterialny
którego funkcja celu uwzględnia zarówno koszty eksploatacji jak również koszty zwiększonego magazynowania
gazu w rurach.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.