Application of two objective function optimization to control the natural gas transmission system
Andrzej J. Osiadacz
Niccolo Isoli
  
Key words: gas network, optimisation, gas compressors, compressor stations
Summary
The article concerns the optimization of the operation of the gas high-pressure transmission network. Optimization algorithms
were analyzed assuming three different forms of the objective function. The algorithm minimizing the running costs
of the compressor stations, the algorithm ensuring the maximum linepack of the system and the dual-objective function
which takes into account the running costs and the costs of linepack maximisation in gas system have been compared.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.