Oczyszczanie ścieków przemysłowych zawierających formaldehyd z wykorzystaniem procesu Fentona
Jan Bogacki
Jeremi Naumczyk
Paweł Kowalik
Piotr Marcinowski
  

Próbki ścieków zawierających formaldehyd: z produkcji płyt wiórowych (A) i ścieki ogólnozakładowe (B) pobrane z zakładu produkcji płyt wiórowych poddano oczyszczaniu z wykorzystaniem procesu Fentona. Ścieki znacznie różniły się między sobą zawartością formaldehydu (0.1 – 2108mg/l) i wartością ChZT (2025 – 9288mg/l). W wyniku zastosowania procesu Fentona uzyskano znaczne zmniejszenie zawartości formaldehydu. Dla ścieków (A) osiągnięto maksymalnie 68.6% jego usunięcia, do wartości 661mg/l. Skuteczność procesu wyliczona na podstawie zmniejszenia wartości ChZT była mniejsza niż w przypadku usunięcia formaldehydu. Największą skuteczność usunięcia ChZT, 94.9%, osiągnięto dla ścieków ogólnozakładowych (B). W przypadku ścieków A, uzyskano bardzo wysoki, dochodzący do 68.0% usunięcia ChZT, do wartości 2973mg/l. 

 

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.