Purifi cation of industrial waste water containing formaldehyde by a process of Fenton
Jan Bogacki
Jeremi Naumczyk
Paweł Kowalik
Piotr Marcinowski
  

Formaldehyde containing wastewater: chipboard production
(A) and general-purpose (B) were collected from the chipboard
production plant and subjected to the Fenton process treatment.
The concentrations of formaldehyde (0.1–2108 mg/l) and COD
(2025–9288 mg/l) varied considerably between the samples. As
a result of the Fenton process, a signifi cant formaldehyde removal
was achieved. For wastewater (A), 68.6% removal was
reached, up to 661 mg/l. The effectiveness of the process, calculated
on the basis of COD removal was lower than in case
of formaldehyde removal. The highest COD removal effi ciency,
94.9%, was achieved for general-purpose wastewater (B). For
wastewater (A), a very high, up to 68.0% COD removal was
obtained, up to 2973 mg/
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.