Składowanie stabilizatu – aspekty formalne i technologiczne
Piotr Manczarski
  
Słowa kluczowe: stabilizat, składowanie odpadów komunalnych, instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

 
Streszczenie
Wydzielona w ramach procesu mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych tzw. "frakcja podsitowa"
(0-80/100 mm) wymaga dalszego biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych lub beztlenowo-tlenowych w wyniku,
których dochodzi do zmian właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych i powstają odpady zwane stabilizatem.
Składowanie stabilizatu nie stanowi problemu z punktu widzenia technologicznego, odpad jest łatwy w plantowaniu i dobrze
się zagęszcza. Wynikające z przepisów krajowych i europejskich ograniczenia i wymagania powinny znacząco ograniczyć ilość
składowanego stabilizatu. Obserwacje technologiczne wskazują, że konieczne, i to w trybie pilnym, jest podejmowanie działań
o charakterze organizacyjnym i technologicznym pozwalających na osiągnięcie tego celu.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.