Ocena efektywności technologicznej biologicznego oczyszczania gazów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych
Anna Rolewicz-Kalińska
Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski
  
Słowa kluczowe: biofiltracja, materiał wypełniający, efektywność oczyszczania gazów, odpady komunalne
 
Streszczenie
Celem badań była diagnoza możliwości zmian eksploatacyjnych w istniejącym biofiltrze na jednej z eksploatowanych
w kraju instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Zakres badań obejmował
badania technologiczne wypełnienia biofiltru, badania gazów poddawanych oczyszczaniu i gazów oczyszczonych
oraz ocenę parametrów eksploatacyjnych instalacji. Badany biofiltr charakteryzuje się prawidłowymi parametrami w zakresie
obciążenia powierzchniowego, czasu kontaktu gazów z warstwą wypełnienia oraz podstawowymi parametrami
gazów procesowych kierowanych do oczyszczania. Efektywność biofiltracji w zakresie usuwania zanieczyszczenia wiodącego
jest jednak niezadowalająca. Nieprawidłowości wynikają przede wszystkim z niewłaściwie dobranego materiału
wypełniającego i nieprawidłowej eksploatacji biofiltru. Wskazuje się na konieczność przeprowadzenia niezbędnych zmian
eksploatacyjnych.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.