Optymalizacja dwukryterialna gazowego systemu przesyłowego
Andrzej J. Osiadacz
Niccolo Isoli
  
Słowa kluczowe: optymalizacja skalarna, optymalizacja wektorowa, sieci gazowe, systemy gazociągów przesyłowych

 
Streszczenie
W artykule omówiono zagadnienie optymalizacji gazowego systemu przesyłowego przy wykorzystaniu różnych postaci
funkcji celu. Zastosowano funkcje skalarne minimalizujące koszty transportu, maksymalizujące akumulację systemu oraz
funkcję dwukryterialną szukającą kompromisu między kryteriami skalarnymi. Badania przeprowadzono na rzeczywistych
strukturach systemu przesyłowego.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.