Chłodzenie struktury przyspieszającej w liniowym akceleratorze elektronów płynami o niskiej temperaturze zamarzania
Agnieszka Misiarz
Edyta Dymowska
Jan Trzuskowski
Łukasz Talarek
Michał Kaczmarek
Michał Latuszek
Piotr Flis
  
Słowa kluczowe: akcelerator elektronów, stabilizacja temperatury, chłodzenie cieczą, glikol
Streszczenie
Akceleratory przemysłowe mogą być używane w warunkach, kiedy zapewnienie stabilnych warunków temperaturowych jest niemożliwe. Przypadkiem takim jest użycie akceleratora do prześwietleń cargo na granicach, kiedy akcelerator pracuje albo jest przechowywany
w temperaturach ujemnych. Wymusza to zastosowanie innego niż woda czynnika chłodzącego oraz stabilizującego temperaturę. Gorsze zdolności przekazywania energii cieplnej przez płyny o niskich temperaturach zamarzania, spowodowały wprowadzenie zmian konstrukcyjnych do układu stabilizacji temperatury struktur przyspieszających akceleratorów.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.