Bilansowanie ilości osadów ściekowych powstających w miejskich oczyszczalniach ścieków obsługujących do 15000 mieszkańców
Anna Tabor
Zbigniew Heidrich
  
Słowa kluczowe: osady ściekowe, jednostkowa ilość osadu, oczyszczalnie ścieków do 15000 mieszkańców
Streszczenie
W artykule zostały przedstawione podstawy bilansowania ilości osadów ściekowych, odniesionych do suchej masy i objętości,
które powstają w miejskich oczyszczalniach ścieków obsługujących do 15000 mieszkańców. Wzięto pod uwagę, że ze
względu na wielkość obiektów nie jest konieczne usuwanie związków azotu i fosforu. Powstają następujące osady: wstępny,
zatrzymywany w osadnikach wstępnych, osad po biologicznym oczyszczaniu na złożach biologicznych, nadmierny osad
czynny, osad po biologicznym usuwaniu fosforu oraz osad po chemicznym strącaniu fosforu. W artykule przedstawiono
jednostkową ilość osadu odniesioną do jednego obsługiwanego mieszkańca oraz ogólną ilość osadów powstających
w oczyszczalniach obsługujących od 1000 do 15000 mieszkańców.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.