Możliwości wykorzystania infrastrukturalnego wskaźnika wycieków do oceny stanu technicznego wydzielonych stref sieci wodociągowej
Jadwiga Królikowska
Tomasz Bergel
  

Praca dotyczy problemu wykorzystania wielkości infrastrukturalnego wskaźnika wycieków (ILI) do oceny stanu technicznego sieci wodociągowej, a tym samym działań podejmowanych w celu zmniejszenia strat wody. Bazą wyjściową do takich analiz jest budowanie bilansu opartego na systemach stacjonarnych oraz pomiarach w obrębie wydzielonych obszarów zasilania sieci wodociągowej (District Metered Area – DMA). Jako obiekt badań wytypowano jedną z wydzielonych stref krakowskiej sieci wodociągowej. Wskazano, iż szczególnie istotne dla poprawnej analizy jest spełnienie dwóch warunków: prawidłowe wyznaczenie strefy z uwzględnieniem warunków jakie musi ona spełniać oraz wykorzystanie kompletnych i wiarygodnych danych eksploatacyjnych. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku, niezwykle pomocne mogą być systemy monitoringu i bazy danych GIS. W pracy pokazano przykład częściowo zafałszowanej oceny sytuacji eksploatacyjnej sieci wodociągowej, opracowanej w oparciu o obliczony na podstawie niepełnych danych eksploatacyjnych infrastrukturalny wskaźnik wycieków.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.