Projekt dokumentu referencyjnego najlepszej dostępnej techniki dla przetwarzania odpadów – mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Piotr Manczarski
  

W grudniu 2015 r. Europejskie Biuro IPPC opublikowało pierwszą wersję roboczą dokumentu referencyjnego najlepszej dostępnej techniki (NDT) dla przetwarzania odpadów, będącą rewizją dotychczas obowiązującego dokumentu referencyjnego z 2016 r. Z uwagi na znaczenie tego definiującego przyszłe wymagania NDT dokumentu, w artykule przedstawiono najważniejsze  dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) zapisy o charakterze technologiczno-organizacyjnym.  Analiza przedstawionych w pierwszej wersji roboczej BREF WT wymagań dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, jak i dla technik powiązanych (mechanicznego oraz biologicznego przetwarzania) jednoznacznie wskazuje, że prowadzenie instalacji będzie wymagało wprowadzenia szeregu zmian o charakterze technologiczno-organizacyjnym w szczególności pozwalających na minimalizację oddziaływania na środowisko. Oczekuję się, że w pierwszym kwartale 2017 r. dokument referencyjny będzie gotowy do formalnego przyjęcia przez Komisję Europejską.

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.