Gospodarka odpadami medycznymi. CzI Charakterystyka i właściwości odpadów
Anna Rolewicz-Kalińska
Piotr Manczarski
  

Artykuł ten stanowi pierwszą część z dwuczęściowego cyklu poświęconego gospodarce odpadami medycznymi. Poniższy tekst dotyczy charakterystyki i właściwości odpadów medycznych, czyli odpadów powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem badań naukowych w zakresie medycyny. W strumieniu odpadów medycznych można wyróżnić trzy najważniejsze kategorie – odpady medyczne zakaźne, odpady medyczne niebezpieczne (o właściwościach innych niż zakaźne) oraz odpady medyczne inne niż niebezpieczne. Ten zasadniczy podział jest widoczny w klasyfikacji odpadów medycznych znajdującej się w polskim prawie, jak również w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Najbardziej problematycznym rodzajem odpadów medycznych są odpady o właściwościach zakaźnych (szczególnie te o ostrych końcach). Wynika to z ryzyka dla ludzi mających do czynienia z tymi odpadami oraz w przypadku Polski ze skali zjawiska (ponad 94% wszystkich wytwarzanych odpadów medycznych stanowią odpady zakaźne). Znajomość charakterystyki i właściwości odpadów medycznych wydaje się być kluczową kwestią w doborze odpowiednich metod powstępowania z nimi. Metody te, odniesione do poszczególnych rodzajów odpadów medycznych,  zostaną omówione w drugiej części cyklu.

 

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.