Technologie odgazowania zamkniętych i starych składowisk
Piotr Manczarski
  
Wprowadzenie regionalizacji zakładów przetwarzających odpady komunalne wiąże się z zamykaniem dotychczas eksploatowanych składowisk odpadów tzw. komunalnych. Szacuje się, że do końca 2014 roku do zamknięcia przeznaczonych jest około 300 takich obiektów. Ich zamykanie i rekultywacja stwarza operatorom, instytucjom kontrolnym, projektantom i wykonawcom szereg poważnych problemów, do których zaliczyć należy m.in.: wybór właściwej strategii i dobór technologii rekultywacji, zaplanowanie monitoringu składowiska po jego zamknięciu, obciążenie kosztami zamykania, rekultywacji i opieki poeksploatacyjnej oraz kwestie bezpieczeństwa w trakcie i po zakończeniu rekultywacji.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.