Czy odpady medycznopodobne stanowią zagrożenie sanitarne?
Anna Rolewicz-Kalińska
Piotr Manczarski
  
Nieodłącznym elementem opieki medycznej prowadzonej w domu pacjenta jest wytwarzanie odpadów, których część, z uwagi na swój charakter i właściwości, jest podobna do odpadów medycznych. Odpady wytwarzane w trakcie samodzielnego wykonywania procedur medycznych przez pacjentów i ich bliskich, mimo swoich potencjalnie infekcyjnych właściwości, klasyfikowane są jako odpady komunalne. Usuwanie tych odpadów ze strumieniem zmieszanych odpadów komunalnych może stanowić potencjalne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne związane z niedostatecznymi procedurami zagospodarowania ww. odpadów i w konsekwencji powodować narażenie zdrowotne ludzi. Niniejszy artykuł analizuje sytuację dotyczącą tego specyficznego strumienia odpadów w Polsce; ze szczególnym uwzględnieniem aspektów identyfikacji źródeł ich powstawania i aspektów formalno-prawnych dotyczących gospodarki nimi. Przeprowadzona analiza wskazuje, że wprowadzenie dodatkowych rozwiązań organizacyjnych uzupełnionych o działania informacyjno-edukacyjne w zakresie postępowania z odpadamimedycznopodobnymi pozwoliłoby na ograniczenie ryzyka sanitarno-epidemiologicznego dotyczącego gospodarowania nimi.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.