Podstawy technologiczne wytwarzania paliw z odpadów (str. 119 nr. 03/LXXXIX/2015(marzec))
Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski
  
Spalanie i współspalanie odpadów, substancji pochodzenia organicznego, w tym biomasy i innych frakcji palnych zaczyna być coraz częściej realizowane w warunkach przemysłowych. Stosowanie paliw alternatywnych (zastępczych) z odpadów jest zgodne ze światowym trendem, dążącym do oszczędności tradycyjnych surowców energetycznych oraz zagospodarowania energii zgromadzonej w odpadach. Jednym z kierunków działań jest wyselekcjonowanie ze strumienia odpadów komunalnych i przemysłowych takich frakcji, które nie mogą być poddane procesom recyklingu, ale mogą być przekształcone termicznie z odzyskiem energii. Umożliwia to zarówno ich wykorzystanie energetyczne, jak i unieszkodliwienie. Istotną rolę odgrywa dokładne rozpoznanie zarówno odpadów, jak i wytwarzanych z nich paliw pod względem jakościowym, szczególnie pod względem właściwości paliwowych
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.