Ocena awaryjności wodomierzy i jej wpływ na stan niezawodności gospodarki wodomierzowej (str. 87 nr. 03/LXXXIX/2015(marzec))
Jadwiga Królikowska
Tomasz Cichoń
  
Artykuł poświęcony jest badaniom wodomierzy w kontekście przyczyn i skutków usterek występujących podczas eksploatacji. Przeprowadzono badania ponad dwóch tysięcy liczników wody. Badania przeprowadzane były w trzech obszarach w zależności od powodu demontażu. W pierwszym obszarze badaniami objęto liczniki zdemontowane przed upływem okresu legalizacji. W drugim badano liczniki zdemontowane z końcem okresu legalizacji. Trzeci obszar stanowiły ekspertyzy wodomierzy czyli te przypadki, których wskazania kwestionowali odbiorcy wody. Wytypowano te wodomierze, których błędy pomiarowe dla przepływu minimalnego przekraczały zadaną wartość. W referacie zarysowano propozycję procesu modelowania bezpieczeństwa, jego liczbową analizę.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.