Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych – Cz.II. Zagadnienia technologiczne
Piotr Manczarski
  
Realizacja działań systemowych o skali regionalnej ma szczególne znaczenie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania zmieszanego strumienia odpadów komunalnych. Odpowiedni jakościowo i ilościowo strumień odpadów kierowany do regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych warunkuje spełnienie kryteriów środowiskowych, technologicznych i ekonomicznych. Artykuł omawia zagadnienia technologiczne związane z mechaniczno-biologicznym (ze szczególnym uwzględnieniem etapu biologicznego) przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.