Gospodarka odpadami tekstylnymi –Cz. II. Metody zagospodarowania odpadów tekstylnych
Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski
  
Niniejszy artykuł  dotyczy metod zagospodarowania odpadów tekstylnych, które mogą być realizowane w rozmaity sposób, począwszy od przygotowania do powtórnego użycia i recyklingu materiałowego, poprzez inne formy odzysku, aż do unieszkodliwiania. Muszą być one zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Artykuł stanowi przegląd metod zagospodarowania włókienniczego oraz pozawłókienniczego odpadów tekstylnych, przede wszystkim poprzez wytwarzanie przędz i tkanin, produkcję włóknin, regranulatów, wykorzystanie w przemyśle papierniczym, budownictwie, rekultywacji itp. W tym artykule nie uwzględniono termicznego przekształcania odpadów tekstylnych
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.