Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Cz I.Wymagania formalno-prawne
Piotr Manczarski
  
Wymagania najlepszej dostępnej techniki (NDT) dla zakładów przetwarzania odpadów (w tym zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania) zostały określone w opublikowanym w sierpniu 2006 roku dokumencie referencyjnym „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries”.Implementowane do prawa krajowego wymagania NDT możliwe są do spełnienia jedynie w zawansowanych technologicznie instalacjach. Artykuł omawia obowiązujące w Polsce wymagania formalno-prawne stawiane mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.