Gospodarka odpadami tekstylnymi – część I. Charakterystyka odpadów tekstylnych
Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski
  
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące właściwości odpadów tekstylnych, sposobu ich klasyfikacji, charakterystyki ilościowej i jakościowej. Odpady tekstylne (włókiennicze) to odpady powstające z tekstyliów czyli z wyrobów uzyskiwanych z surowców włókienniczych.Znajomość rodzajów i charakterystyki odpadów tekstylnych jest istotna m.in. przy projektowaniu prawidłowych rozwiązań w zakresie ich zagospodarowania. Właściwości odpadów tekstylnych wskazują na możliwość zastosowania różnych metod ich zagospodarowania, z uwzględnieniem zarówno recyklingu materiałowego, jak i innych form odzysku. Znaczne zróżnicowanie i rozproszenie odpadów tekstylnych stwarza jednak problemy w ich rozpoznaniu oraz rozdzielaniu i sortowaniu, a tym samym powoduje utrudnienia w systemie ich zagospodarowania.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.