Rozwój techniki komunalnej – część II. Oczyszczanie terenów zurbanizowanych…
Krystyna Lelicińska-Serafin
Piotr Manczarski
  
Technika komunalna to zespół metod i technologii służących realizacji przedsięwzięć administracyjno-gospodarczych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, które wynikają z warunków życia w mieście. Podstawowymi elementami są tu: oczyszczanie terenów zurbanizowanych oraz gromadzenie i transport odpadów komunalnych. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyki związanej z techniką komunalną i omawia zmiany zachodzące w stosowanych metodach oczyszczania terenów zurbanizowanych. Zorganizowane formy oczyszczania rozwinęły się w momencie, gdy ludzie zaczęli prowadzić osiadły tryb życia. Rozpoczęło się wówczas świadome planowanie funkcjonowania otoczenia, które w dalszych latach przyczyniło się do rozwoju oczyszczania terenów zurbanizowanych, a w konsekwencji do aktualnie funkcjonujących systemów utrzymania czystości i porządku.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.