ZIELONY LAUR- Edycja XV (2020-2021)
  

 

ZIELONY LAUR- Edycja  XV (2020-2021)

Warszawa, 29 września 2021

 

Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój zorganizowała oraz przeprowadziła, po raz piętnasty, Konkurs Ogólnopolski „Zielony Laur”, pod honorowym patronatem: Przewodniczącego Komisji Środowiska Senatu RP, Przewodniczącej Komisji Środowiska i Zasobów Naturalnych Sejmu RP, Ministra Klimatu i Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Marka Gromca, przyznaje nagrody dla osób, instytucji, firm i organizacji samorządowych za wkład merytoryczny, innowacyjne rozwiązania ekologiczne i przedsięwzięcia propagujące ekorozwój.

 

Uroczysta Gala wręczania nagrody „Zielony Laur”, w postaci statuetki i dyplomu, odbyła się  w dniu 29 września 2021 roku, tradycyjnie w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica - siedzibie Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie.

 

Galę zaszczyciły osobistości ze świata polityki, gospodarki, nauki oraz członkowie Izby i zaproszeni goście, w tym między innymi: senator Zdzisław Pupa - przewodniczący Komisji Środowiska, senator Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Alicja Zając z Komisji Ochrony Środowiska, Magda Gosk - zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prof. Józef Kozioł i wielu innych.

 

Uroczystość otworzył Krzysztof Zaręba - Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój, który powitał gości gali i laureatów i przekazał prowadzenie prof. Markowi Gromcowi- przewodniczącemu Kapituły.

 

Laureatami XV Nagrody „Zielonego Laura” zostali:

 

·       Pani mgr inż. Elżbieta Lenard

za merytoryczny wkład w pracę Komisji Środowiska Senatu RP,

 

·       Pani dr Małgorzata Skucha

za wkład w rozwój systemu finansowania ochrony środowiska,

 

·       , MIESIĘCZNIK  Gaz, Woda i Technika Sanitarna

 za 100-lecia działalności,

 

·       Firma EKOTECHNOLOGIE

         S.C. Bożena Chmielina & Jarosław Kondrat

za innowacyjną technologię Biorol wytwarzania nawozu naturalnego,

 

·       Firma HUTCHINSON Polska  Sp. z o.o.

za innowacyjny system redukcji odorów z procesu wulkanizacji gumowych,

 

·       CENTRUM EKOLOGICZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO w Katowicach

za opracowanie dokumentacji drukarek 3D do produkcji elementów budowlanych,

 

·       Firma ATMAT Sp. o.o.

za opracowanie linii technologicznej wykorzystującej druk 3D dla elementów betonowych,

 

·        Firma HUZAR Budownictwo Inżynieryjne SA, Włocławek

za budowę oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,

 

·       EUROPEJSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE-KREVOX

za budowę stacji uzdatniania wody,

 

·       WODOCIĄG MARECKI

za realizację rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Markach.

 

Pani mgr inż. Elżbiecie Lenard - wieloletniej Sekretarz Komisji Środowiska Senatu RP, nagrodę wręczył senator Zdzisław Pupa, a prof. Marek Gromiec odczytał list gratulacyjny od prof. Jadwigi Rotnickiej- zastępcy przewodniczącego Komisji Środowiska.

 

. Natomiast Pani dr Małgorzacie Skucha - wieloletniej prezes Narodowego Funduszu, nagrodę wręczył prof. Józef Kozioł- polski ekonomista, b. wiceprezes RM oraz minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

 

Pozostałym Laureatom nagrody wręczył prof. Marek Gromiec, w tym między innymi: Pani mgr inż. Grażynie Zalewskiej - Sekretarzowi Redakcji i prof. dr hab. inż. Andrzejowi Osiadaczowi - Redaktorowi Naczelnemu czasopisma GWiTS.

 

W części artystycznej wystąpiła znana wokalistka Teatru Sabat- Julia Amirita, a po Gali odbyło się spotkanie koleżeńskie.

 

Należy nadmienić, że Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój utworzona została w 1997 roku i jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe i fundacje. Izba działa na terenie całego kraju oraz za granicą. W roku 2022 obchodzić będzie Jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Marek Gromiec

 

 

 

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.