Reklama u nas
  

Reklama w czasopiśmie:

ModułWymiar

Cz-b

zł 

Kolor

zł 

PoziomPion
1/1 205 mm x 287 mm (+ spad) 185 mm x 255 mm15003000
1/2185 mm x 125 mm90 mm x 255 mm10002000
1/3185 mm x 85 mm62 mm x 255 mm7001500
1/4 90 mm x 125 mm5001000
     
I okładka 205 mm (poziom) x 215 mm 4500
II lub III okładka   3500
IV okładka   4500
Artykuł promocyjny 1 strona A480% ceny reklamy
Wrzutka   1500
Za wskazanie miejsca reklamy + 10% wartości reklamy

 

Warunki techniczne: przyjmujemy klisze: czarno-białe 1270 dpi, kolor 2540 dpi; oraz pliki otwarte (qxd, cdr, ai – z załączonymi czcionkami lub czcionkami zamienionymi na krzywe) oraz pliki wformatach: tiff, eps, jpg (o rozdzielczości minimum 300 dpi przy rzeczywistych rozmiarach i w trybie CMYK); nośnik: poczta elektroniczna, FTP, CD, ZIP.

Rabaty: 3 powtórzenia - 20% rabatu, 4 do 9 powtórzeń - 40% rabatu, 10 i więcej powtórzeń - 50% rabatu.

Treść czasopisma: gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ochrona wód przed zanieczyszczaniem, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków, ochrona atmosfery, kształtowanie i ochrona środowiska, zwalczanie hałasu, balneotechnika, oczyszczanie miast i osiedli, unieszkodliwianie odpadów miejskich i prze­mysłowych, instalacje sanitarne.

Grupa docelowa: odbiorcami są projektanci, instalatorzy, inwestorzy, producenci, firmy handlowe zajmujące się instalacjami sani­tarnymi, jednostki naukowo-badawcze i wyższe uczelnie. Duża część odbiorców to członkowie Izb Inżynierów Budownictwa.

Rozpowszechnianie: kolportaż własny, wyłącznie w prenumeracie, Punkt Sprzedaży Wydawnictwa SIGMA-NOT, promocja na imprezach targowych.

Termin publikacji: ok. 15. każdego miesiąca.

Warunki zamieszczania reklam: wszystkie ceny podane są w PLN i są cenami netto (trzeba uwzględnić podatek VAT 23%). Zamówienia wraz z materiałem należy przekazać do Redakcji na 6 tygodni przed planowaną publikacją. W ramach usługi Zleceniodawcy przesyłany jest listem poleconym jeden egzemplarz okazowy czasopisma wraz z fakturą. W przypadku wycofania się po złożeniu pisemnego zamówienia Zleceniodawcę obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości zlecenia netto. Wycofanie się Zleceniodawcy w ciągu ostatnich 14 dni i mniej przed ukazaniem się czasopisma nie zwalnia go od obowiązku uregulowania pełnej zapłaty za zamówioną reklamę lub ogłoszenie płatne.

Reklama na naszej stronie:

 cena (zł)
dla reklamodawców
cena (zł)
dla pozostałuch
wymiary (piksele)waga (kB)
banner mały box reklamowy250400160x150do 15
banner duży poziomy330530468 x 60do 15
banner wysoki375600160 x 600do 30
banner wysoki rozwijany500800160 x 600 do 320 x 600do 30

Czas prezentacji: 30 dni

Lokalizacja:

Baner mały i duży - strona główna i podstrony
Baner wysoki - podstrony

Format: JPEG, GIF, FLASH
Rabaty: przy dłuższym zamówieniu
3-5 miesięcy - 10%
od 6 mies. - 15%

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Warunkiem zamieszczenia banera i wystawienia faktury VAT jest nadesłanie zamówienia oraz gotowych materiałów do redakcji nie później niż na 2 dni przed planowaną emisją. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku wyczerpania powierzchni stron serwisu.

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.