Redakcja
  KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. inż Andrzej J. Osiadacz ,

 


Sekretarz redakcji
mgr inż. Grażyna Zalewska
 
Redaktorzy Tematyczni:

-inż. Wojciech Burzyński-redaktor działu Gazownictwo,

 --dr inż. Piotr Manczarski-redaktor działu  Gospodarka Odpadami,

 -dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz-redaktor działu Odnawialne Źródła Energii,

-dr inż. Katarzyna Umiejewska -redaktor działu Technika Sanitarna,

-prof. dr hab. inż. Beata Kowalska-redaktor działu Wodociągi i Kanalizacja.

 

Kierownik Zakładu - Pełnomocnik Zarządu
mgr inż. Grażyna Zalewska

Rada Programowo- Naukowa:

Przewodniczący  :Prof. dr. hab. inż. Wojciech Dąbrowski ,

Członkowie :

Prof. dr. hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. dr. hab. inż. Marek Sozański

prof. dr. hab. inż. Kazimierz Szymański, prof. dr. hab. inż. Wojciech Adamski,

prof. Marek Sokáč ,prof. Peter Huck ,prof. Jan Oleszkiewicz, prof. Arthur E. McGarity,

prof. Fusheng Li ,Maria Elektorowicz

 

ADRES REDAKCJI
ul. Czackiego 3/5 p. 216, 00-950 Warszawa 
tel/fax +48(22)8270249, 602 241 887
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć    
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Wszystkie artykuły główne są recenzowane.
 
WYDAWNICTWO

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11,03-450 Warszawa

 tel.22818-09-18

www.sigma-not.pl

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.