Prenumerata
  


 

Prenumerata na 2021 r

  

Zamówienia na prenumeratę czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. można składać w dowolnym terminie. Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów każdego czasopisma. 

Zamawiający - po dokonaniu wpłaty - może otrzymywać zaprenumerowany przez siebie tytuł począwszy od następnego. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych.

 

 Cena 1 egzemplarza w  2021r. wynosi 32,00 zł , w prenumeracie taniej-tylko 30,00zł

 

 

WARIANTY PRENUMERATY CZASOPISMA:

  • 360 zł -PRENUMERATA papierowa – czasopismo tylko w wersji papierowej, za jego dostarczenie doliczamy opłatę roczną dla miesięczników 30 zł brutto,
  • 360 zł- PRENUMERATA cyfrowa – czasopismo wyłącznie w wersji cyfrowej dostępne na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, prenumerator otrzyma indywidualny kod dostępu do zaprenumerowanego tytułu,
  • 540 zł -PRENUMERATA PLUS – czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za dostarczanie prasy) oraz cyfrowej, a także dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl wraz z linkiem aktywacyjnym dostęp.

 

PORTAL INFORMACJI TECHNCZEJ  www.sigam-not.pl - to największa polska internetowa baza czasopism i artykułów technicznych, wyposażona w szybką i skuteczną wyszukiwarkę tematyczną, umożliwiającą dostęp no-line do ponad 128 000 publikacji z różnych dziedzin.

Dla Państwa wygody Portal Informacji Technicznej zmienił swoje oblicze. Zyskał nową, przejrzystą szatę graficzną oraz pojawiły się nowe funkcje ułatwiające zakup pojedynczych artykułów i całych zeszytów. Każdy Prenumerator wersji cyfrowej oraz prenumeraty PLUS otrzyma indywidulany kod dostępu do zamówionego czasopisma. Logowanie do NOWEGO Portalu Informacji Technicznej stało się łatwiejsze.

                                 

Cena brutto zawiera 8% VAT na czasopisma w wersji papierowej oraz cyfrowej. W przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki VAT na czasopisma i w konsekwencji zmiany cen brutto, prenumerator zobowiązany jest do dopłaty różnicy.  

Dla prenumeratorów zagranicznych obowiązuje cena według kursu waluty NBP (z dnia bezpośrednio poprzedzającego datę wystawienia faktury) plus koszty wysyłki.

 Prenumeratę można zamówić: faxem(22)8911374,8403589,8405949 mailem:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,przez Internet: www.sigma-not.pl,

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Spz o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa, telefonicznie:(22) 8403086 lub 22 8403589

  

 

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Konto BANK PEKAO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577.

Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego. 

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej i - od 2004 roku - elektronicznej (cena l egz. netto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. (adres jw.)


 

 

 

     

 

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.