Autor: Joanna Struk-Sokołowska

Liczba artykułów: 4
CHARAKTERYSTYKA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W ŚCIEKACH NA PODSTAWIE FRAKCJI CHZT Nr 03/90/2016(marzec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Wpływ modernizacji oczyszczalni ścieków na frakcje ChZT oraz sprawność oczyszczania Nr 06/2012 Str. 
Przegląd metod oczyszczania ścieków mleczarskich Nr 10/90/2016(październik) Str. 
» Zobacz streszczenie
Efektywność oraz szybkość usuwania związków organicznych i biogennych ze ścieków komunalnych z udziałem ścieków mleczarskich w SBR w pełnej skali technicznej Nr 12/92/2018(grudzień) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.