Autor: Dariusz Kowalski

Liczba artykułów: 23
Problem lokalizacji punktów pomiarowych w systemach monitoringu sieci wodociągowych Nr 06/2009 Str. 24
» See summary
Czy sieć wodociągowa to fraktal? Nr 03/2010 Str. 29
» See summary
Zastosowanie zestawu zaworów bezpieczeństwa do ograniczania skutków uderzenia hydraulicznego w pompowniach Nr 03/2010 Str. 34
» See summary
Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody-badania wstępne Nr 04/2010 Str. 
» See summary
Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesłanej nimi wody-badania wstępne. Nr 02/2011 Str. 
» See summary
Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji Nr 03/2012 Str. 
» See summary
Conception of the GIS implementation in selected communal entertainment Nr 04/2012 Str. 171
» See summary
Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowego Nr 09/2012 Str. 369
Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PCV, PE-HD, PEX). Nr 09/2012 Str. 375
Ocena niezawodności eksploatacyjnej pomp I i II stopnia w wybranym systemie zaopatrzenia w wodę Nr 10/2012 Str. 439
Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publiczne Nr 07/2013 Str. 
» See summary
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa dostawy wody w budynkach użyteczności publicznej Nr 08/2013 Str. 
» See summary
Koncepcja lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia w systemie monitoringu wybranej sieci wodociągowej Nr 10/2013 Str. 
Próba określenia kryteriów jakościowych do przetargu na koncepcję i projekt centralnego systemu sterowania produkcją wody dużego przedsiębiorstwa wodociągowego Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» See summary
Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości Nr 06/LXXXIX/2015(czerwiec) Str. 
» See summary
Badania zużycia wody w wybranym szpitalu neuropsychiatrycznym Nr 07/LXXXIX/2015(lipiec) Str. 
» See summary
Badania skuteczności trzystopniowej domowej baterii filtrów wyposażonej w lampę UV-C Nr 07/LXXXIX/2015(lipiec) Str. 
» See summary
The proposal of centrifugal pumps protection method against the water hammer effect Nr 04/90/2016(kwiecień) Str. 
» See summary
The operational relability evaluation of selected water supply station Nr 06/91/2017(czerwiec) Str. 
» See summary
Automatic data conversion for the construction of numerical models of water supply and sewage networks ? case study Nr 09/91/2017(wrzesień) Str. 
» See summary
The reliability evaluation of a selected water supply station on the base of K-index factor Nr 11/91/2017(listopad) Str. 
» See summary
Porównanie metod obliczeniowych do wymiarowania kanalizacji deszczowej Nr 01/92/2018(styczeń) Str. 
» See summary
Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków Nr 05/92/2018(maj) Str. 
» See summary

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.