5.3.29 GazWoda.pl - Spis treści

Autor: Janusz R. Rak

Liczba artykułów: 15
Problematyka zarządzania kryzysowego w systemie zaopatrzenia w wodę Nr 09/2008 Str. 4
Sposób oceny niezawodności operatora SZW metodą drzewa zdarzeń z możliwością poprawy popełnionego błędu Nr 09/2009 Str. 47
Koncepcje analizy bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę Nr 11/2009 Str. 17
» Zobacz streszczenie
O możliwościach wykorzystania wód mineralnych w profilaktyce zdrowotnej Nr 07-08/2010 Str. 
» Zobacz streszczenie
Preferencje konsumenckie w zakresie spożywania naturalnych wód mineralnych Nr 09/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Wstępna ocena studni awaryjnych na terenie miasta Rzeszowa Nr 12/2011 Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza pojęcia ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa systemów wodociągowych Nr 04/2012 Str. 184
» Zobacz streszczenie
Retrospekcja na temat ryzyka Nr 10/2012 Str. 455
» Zobacz streszczenie
O butelkowanych wodach mineralnych Nr 11/2013 Str. 
» Zobacz streszczenie
Ocena stopnia dyslokacji objętości wody w sieciowych zbiornikach wodociągowych Nr 07/LXXXVIII/2014(lipiec) Str. 
» Zobacz streszczenie
Nowe spojrzenie na metodę wartości oczekiwanej niedoborów wody Nr 11/LXXXVIII/2014(listopad) Str. 
» Zobacz streszczenie
Zaopatrzenie w wodę osób niepełnosprawnych w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Rzeszowa Nr 01/LXXXIX/2015(styczeń) Str. 
» Zobacz streszczenie
Rozważania na temat bezpieczeństwa wodnego i bezpiecznej wody Nr 04/90/2016(kwiecień) Str. 
» Zobacz streszczenie
Analiza i ocena zagrożenia ludności i mienia w przypadku awarii systemów wodociągowych Nr 02/91/2017(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie
Strategie dywersyfikacji w wodociągach Nr 02/93/2019(luty) Str. 
» Zobacz streszczenie

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.