Autor: Zbigniew A. Tałach

Liczba artykułów: 14
Współczesne kierunki rozwoju systemów odprowadzania spalin z urządzeń gazowych Nr 5/2002 Str. 161
» See summary
Smar do armatury instalacji urządzeń i aparatów gazowych Nr 7-8/2003 Str. 244
» See summary
Wkłady kominkowe wraz z kominkiem na paliwa stałe Nr 5/2005 Str. 6
» See summary
Badania użytkowanych gazowych przepływowych ogrzewaczy wody Nr 03/2011 Str. 
» See summary
Skroplony gaz ziemny LNG perspektywą energetyczną dla Polski Nr 07/2012 Str. 
» See summary
Nowe technologie w instalacjach gazowych, elastyczne, bezpieczne, stalowe przewody przyłączeniowe Nr 08/2013 Str. 
» See summary
Gazowe urządzenia grzewcze zasilane propanem-butanem przeznaczone do ogrzewania w wolnych przestrzeniach powietrznych Nr 05/LXXXIX/2015(maj) Str. 
» See summary
Metalowe koncentryczne systemy powietrzno-spalinowe dla gazowych urządzeń grzewczych Nr 01/91/2017(styczeń) Str. 
» See summary
The study of temperature distribution parasol patio heaters powered by hydrocarbon gases Nr 03/91/2017(marzec) Str. 
» See summary
Threat to human health due to the effects of smog in our country Nr 02/94/2020(luty) Str. 
» See summary
The problem of mercury and its compounds in Poland. Impact on human health and the environment Nr 03/94/2020(marzec) Str. 
» See summary
European classification of chimneys and chimney systems Nr 05/94/2020(maj) Str. 
» See summary
Chimney fire resistance. Test methods Nr 05/94/2020(maj) Str. 
» See summary
Issues of carbon monoxide poisoning in domestic housing Nr 05/94/2020(maj) Str. 
» See summary

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.