Autor: Zbigniew Heidrich

Liczba artykułów: 31
Wytyczne ATV pomocą w projektowaniu i eksploatacji systemów kanalizacyjnych. Nr 2/2001 Str. 65
Wymiarowanie biologicznych złóż zraszanych i zanurzanych wg znowelizowanej wytycznej ATV-DVWK-A135 z czerwca 2001r. Nr 12/2001 Str. 
» See summary
Główne aspekty projektowania oczyszczalni ścieków z osadem czynnym w oparciu o nową Wytyczną ATV-DVWK A 131 P Nr 2/2002 Str. 69
» See summary
Dane wyjściowe do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków Nr 7/2002 Str. 248
Powierzchnia miejskich oczyszczalni ścieków Nr 8/2002 Str. 301
» See summary
Zasady projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków Nr 6/2004 Str. 209
Metody tlenowej stabilizacji osadów Nr 12/2004 Str. 
Aspekty technologiczno-ekonomiczne stosowania różnych koagulantów w procesie wstępnej koagulacji objętościowej Nr 1/2005 Str. 24
Aspekty techniczno-ekonomiczne stosowania kanalizacji bezodpływowej Nr 9/2005 Str. 4
» See summary
Charakterystyka miejskich sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie danych statystycznych i danych z ankiet Nr 12/2006 Str. 25
» See summary
Podstawy wyboru racjonalnych rozwiązań reaktorów z osadem czynnym Nr 05/2007 Str. 17
» See summary
Influence of mobile bed on biological reactors? capacity for RLM 2000 Nr 09/2008 Str. 63
Evaluation of flow capacity use frequency in urban sewage treatment plants in Poland. Nr 12/2008 Str. 
» See summary
Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń charakteryzujące ścieki miejskie Nr 12/2009 Str. 20
Balancing the amount of sludge appearing in communal sewage treatment plants. Nr 2/2010 Str. 35
» See summary
Kierunki ostatecznegounieszkodliwiania osadów ściekowych Nr 03/2010 Str. 25
» See summary
Oddziaływanie zapachowe obiektów technologicznych „średnich” oczyszczalni ścieków (400-100 000RLM)-analiza na podstawie wyników badań ankietowych Nr 10/2010 Str. 
» See summary
The input data used for designing municipal wastewater treatment plants (based on data at the end of 2015) Nr 07/90/2016(lipiec) Str. 
» See summary
Energy consumption of wastewater treatment plants Pt. I Analysis and assessment of literature data Nr 08/91/2017(sierpień) Str. 
» See summary
Energy consumption of wastewater treatment plants. Pt. II Own research Nr 09/91/2017(wrzesień) Str. 
» See summary
The energy consumption of aeration in activated sludge process Nr 09/91/2017(wrzesień) Str. 
» See summary
Energy consumption of the Sandomierz wastewater treatment plant Nr 02/92/2018(luty) Str. 
» See summary
Ocena efektu ekologicznego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dla potrzeb analizy porealizacyjnej – zagadnienia metodyczne i studium przypadku oddziaływania ścieków oczyszczonych na jakość wód odbiornika Nr 03/92/2018(marzec) Str. 
» See summary
Energochłonność systemów zaopatrzenia w wodę Nr 11/92/2018(listopad) Str. 
» See summary
Sanitary sewage system in Marki Nr 02/93/2019(luty) Str. 
» See summary
Application of ACTIFLO technology in the surface water treatment Nr 02/93/2019(luty) Str. 
» See summary
The actualization of input data used for designing municipal wastewater treatment plants Nr 11/93/2019(listopad) Str. 
» See summary
Continuation of research on the energy consumption of wastewater treatment plants Nr 12/93/2019(grudzień) Str. 
» See summary
Balancing quantity of sewage sludge, arising in in municipal wastewater treatment plant serving up to 15000 inhabitants Nr 01/94/2020(styczeń) Str. 
» See summary
The analysis of functioning of municipal wastewater treatment plants in Poland in relation to selected objects Nr 10/94/2020(październik) Str. 
» See summary
Proposal of variant solutions of the sewage system Proposal of variant solutions of the sewage system in a rural commune with scattered developmenta rural commune with scattered development Nr 12/94/2020(grudzień) Str. 
» See summary

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.